Oversigt - set fra syd
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
170950
Sted- og lokalitetsnummer
130901-107
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/6 1939 19/5 1954. "Tørrehøv", høj, 2 m høj, 18 m bred i nord-syd, 12 m bred i øst-vest. Det meste af østsiden sløjfet. 3 større, indtil 3 m brede og 1,25 m dybe grav- ninger i top og østside, også de øvrige sider ujævne. Beplantet med graner, i sogneskel. Fjelsø sogn, Fjelsø by, matr.nr. 16e og Gjørup sogn, Gjørup matr.nr. 5c: Høj i skel til Gjedsted sogn, Bystrup, matr.nr. 2b.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Tørrehøv" (Thorshøj?) [ulæseligt] mærkelig, men desværre i høj Grad ødelagt Langdysse i Sammenstødspunktet mellem Bystrup, Fjelsø og Gjerup Heder. Højen bestaaer af en lavere vestlig Del og af en højere Rundhøj mod Øst. Hele Længden er c. 120 Alen hvoraf Rundhøjen indtager c. 40 Alen, Langdyssen c. 80 Alen. Breden c. 40 Alen. Højden af Rundhøjen c. 7 Alen af Langhøjen c. 3 Alen. Rundhøjen har været omgivet med en Krands af mægtige Sten, men har ikke indeholdt noget Gravkammer. Langhøjen synes derimod at have manglet Stensætning i Randen, hvorimod der langs begge Sider og for den vestlige Ende har været en Række af mindre Gravkamre eller Kister c. 1 ½ Alen høje satte af store Sten og dækkede med overliggere. Der vides ikke at være fundet Stensager i Kamrene, men derimod Ravperler. Om Midten af Langhøjen indeholder Gravkammer vides ikke, den er, om end overpløjet, dog temmelig uforstyrret medens baade Udkanterne og Rundhøjen ere ødelagt aldeles. Antallet af de forefundne Kamre eller Kister - der synes ikke at have været Gang ind til dem - angives til en halv Snes omtrent. (Overført fra 130902, sbnr. 49)
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links