Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Fredericia Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33111
Sted- og lokalitetsnummer
170304-22
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Anselig høj i skel, 3,25 x 15 x 25 m. Det meste af højens sydlige halvdel (matr.nr. 37ai) bortgravet omtrent til højcentrum og ligger nu hen i terras- ser, længst mod syd helt overpløjet. Mod toppen står kun en 1,8 m høj brink. Den nordlige halvdel urørt (matr.nr. 1ak), træ- og kratbevokset. Her er dog i NV-siden en hulning med rævegrave, 0,5 x 2 x 4 m. Matr.nr. 1ak: Høj i skel til matr.nr. 37ai af Tårup.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1897
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1919
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig, ikke overpløjet Høj i Skellet mellem 2 Lodder, beliggende tæt V. for Høj [sb.] 19. 3.25 m. høj, 24-26 m. i Tvm. Det meste af Højens sydlige Halvdel er bortgravet omtrent ind til Højcentrum og næsten til Bund. Den nordlige Halvdel er urørt og bevoxet med tæt Krat. Denne Høj har indesluttet et stensat Gravkammer (8 Bæresten og 1 Dæksten) med en ikke overdækket Gang i Øst, herfra stammer A 15886-87, Spydblad og Hvæssesten, fundet ved Kamrets Sløjfning 1894. Jfr. Besigtigelsesberetningen ved A.P. Madsen 1894 og H.A. Kjær 1897.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig høj i skel, 3,25 x 15 x 25 m. Det meste højens sydlige halvdel (matr.nr. 37ai) bortgravet omtrent til højcentrum og ligger nu hen i terrasser, længst mod syd helt overpløjet. Mod toppen står kun en 1,8 m høj brink. Den nordlige halvdel urørt (matr.nr. 1ak), træ og kratbevokset. Her er dog i n.v.siden en hulning med rævegrave, 0,5 x 2 x 4 m.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Højens tilstand som beskrevet ved sidste beskrivelse. Tilføjelse: Højen stærkt tilgroet og må snarere betegnes som højrest. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, dyreaktivitet, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, krat. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4015-F156/106.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links