Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260932
Sted- og lokalitetsnummer
160608-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,8 x 22 m. S- og N-siden ujævn efter plantningsfurer. Iøvrigt velbevaret. Bevokset med lyng, mos og 2 bjergfyr.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 13-22 samt 24-35] I Thingdalen: Tæt n. for Vejen til Vrads ligger neden for Banken 4 smaa Høje c. 20' vide 2 ½' h. mod sø i Dalen 1) en temmelig bred Høj ovenpaa hvilken i Jordskorpen ses en stensat Kreds 2) en Stenkreds 21' i diam. 3) en mindre Høj 34' vid, 4) en væsentlig af Sten sammenhobet Høj 37' vid 4' h. Paa Bankerne nærmest Dalen. 2 smaa Stenhøje, den ene 3' h. 22' vid, den anden sløjfet. Nordligere paa Lodden 4 sammenliggende Høje, hvoraf 1) en anselig 10' h. Gravhøj overpløjet og med Spor af Gravning i Toppen. 2-3) smaa overpløjede Høje. 4) en større beskadiget Høj. - N. derfor 2 begge overpløjede, over den ene ved Skjellet gaar nu Vejen. Fremdeles ligger der N. og N.V. derfor 6 Høje paa Lodden alle overpløjede: nogle af dem kaldes Smedehulhøjene. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,8 x 22 m. Sydsiden og Nordsiden ujævn af plantningsfurer. Iøvrig velbevaret. Bevokset med lyng, mos og 2 bjærgfyr.Matrnr. 4l Vrads. Høj 1,8 x 22 m. Plantningsfurer mod Syd og Nord, iøvrig velbevaret. Fredet. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med lidt ujævn overflade. Tilsyneladende uskadt i stormfaldsområde. En stor rodplade er opvæltet umiddelbart foran østlige højfod. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj. Beliggende i skov. Højen er helt forsvundet i gamle nåletræer. Intet græsdække.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links