Oversigtsfoto set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260933
Sted- og lokalitetsnummer
160608-20
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 22 m. I top ved Ø-siden rævegrav. lynggroet på åben lille plet i skov.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 13-22 samt 24-35] I Thingdalen: Tæt n. for Vejen til Vrads ligger neden for Banken 4 smaa Høje c. 20' vide 2 ½' h. mod sø i Dalen 1) en temmelig bred Høj ovenpaa hvilken i Jordskorpen ses en stensat Kreds 2) en Stenkreds 21' i diam. 3) en mindre Høj 34' vid, 4) en væsentlig af Sten sammenhobet Høj 37' vid 4' h. Paa Bankerne nærmest Dalen. 2 smaa Stenhøje, den ene 3' h. 22' vid, den anden sløjfet. Nordligere paa Lodden 4 sammenliggende Høje, hvoraf 1) en anselig 10' h. Gravhøj overpløjet og med Spor af Gravning i Toppen. 2-3) smaa overpløjede Høje. 4) en større beskadiget Høj. - N. derfor 2 begge overpløjede, over den ene ved Skjellet gaar nu Vejen. Fremdeles ligger der N. og N.V. derfor 6 Høje paa Lodden alle overpløjede: nogle af dem kaldes Smedehulhøjene. Bevoksning: 1988: Græs
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 22 m. I top ved østsiden rævegrav (hvorfra 4 små rævehoveder tittede frem). Lynggroet på åben lille plet i skov.Matrnr. 4l Vrads. Høj 2 x 22 m. Rævegrav i Top mod Øst, iøvrig velbevaret. Fredet. Bevoksning: 1988: Græs
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i overfladen noget deformeret af rævegrave, af hvilke både nye og gamle ses. I SV går en helt ny fyrreplantning tættere på højen end 5 m (indtil 1 m), men de det drejer sig om højst 6-8 træer, og da § 53 ved de øvrige fortidsminder under samme ejer er forbilledligt respekteret ved nyplantning, undlades påtale af denne bagatel. Bevoksning: 1988: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt samt lidt lyng på højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links