Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
251045
Sted- og lokalitetsnummer
160606-141
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

FRITEXT FOR FREDNR = 2510-45 ********************************************* "Tibbenhøj", 2 x 20 m. Mod S er bortgravet en 4-5 m. Stort tilgroet tophul, ca. 4 m i diam., 0,6 m dybt. I afgravningen mod S ses højens midtparti at bestå af håndsten. Græs- og lynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTibbenhøj mod V, i dens Top er der gravet, en anden [sb. 142] nedpløjet N. for. Stobakke-Høj [sb. 143] S. for Gaarden. - Lavt mod N. nær Mosen ligger en Høj [enten sb. 144, 145 eller 146]. Bevoksning: 1988: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Tibbenhøj", 2 x 20 m. Mod S er bortgravet en 4-5 m. Stort tilgroet tophul ca. 4 m i diam. og 0,6 m dybt. I afgravningen mod S ses højens midtparti af bestå af håndsten. Græs-lynggroet i ager.Matr. 1a Gjedsøgårde. Høj "Tibbenhøj" 2 x 20 m. Tophul, Afgravning af Sydsiden. Fredet. Bevoksning: 1988: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj kaldet "Tippethøj". Gennemskæres ca. NV/SØ af et gammelt markskel, der som følge af afpløjning i SV har form af en 1-1,5 m høj terrassekant. Den SV herfor oprindelig beliggende del af højen er bortgravet/-pløjet, og højden set herfra er ca. 3,5 m. Gl. topkrater som beskrevet, og i SV en blotlagt del af højens stenkærne. Kreaturer i betydelige mængder (ca. 50) færdes på højen og benytter de derpå værende træer som remise. Højen har derved lidt - og lider fortsat - betydelig skade. SV-skrænten er helt oprodet, og stenkærnen under kraftig nedbrydning, således som det fremgår af de mange nedrullede sten. I og rundt om toppen og topkrateret sker en anselig nedtrædning af højsiderne, der visse steder (bl.a. i NV, jfr. foto 24) står som helt blottede, næsten lodrette sandskråninger. Overhovedet er næsten al bundvegetation på højen gnavet og trådt væk, således at næsten hele fortidsmindet fremtræder som et virvar af optrådt sand, løse sten, knækkede grene og kokasser. Blåt kort: se 2510:1 Bevoksning: 1988: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med forskellige træer både løv- og nåletræer bl.a. hyld. Flere af træerne på sydsiden er væltet. Stejl skærnt mod syd. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links