Oversigt set fra NØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181239
Sted- og lokalitetsnummer
140610-20
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 1919, se sb. Nørhald herred, V. Tørslev, matr.nr. 1: "Tinghøj", i skel til matr.nr. 6e af True, Svenstrup sogn, Onsild herred. Høj, "Tinghøj", 6 x 40 m (ca.). Store afgravninger og huller i siden, alt dog tilgroet. Bevokset med græs og buske. I skel.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, c. 90 F. bred og 15 F. høi med en Udsigt til alle Sider. Den ydre Form er stærkt forstyrret ved Rævegrave. (Overført fra 140711, sbnr. 5) Bevoksning: 1991: Løvkrat
1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj og nogle forhen nævnte og en heel Deel omliggende meget store og smukke Høje danne en Gruppe, hvis Mage sjældent sees. De kaldes tilsammen Boelsbjerge, Tinghøj er den største i Gruppen og beliggende i Skjellet mellem Vester Tørslev og True. Den er klædt med Græs og Lyng. Hele Højen er omgravet af Ræve og af Rævejægere. Den er ubrudt. Den er Egnens største og smukkeste Høj fra hvis Top haves en udmærket og overmaade vidtstrakt Udsigt. Højen ligger højt og sees milevidt. De 3/5 af Højen ere paa Præstegaardsjorden. Bevoksning: 1991: Løvkrat
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTinghøj (fredet under Svendstrup s, Onsild h).
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Tinghøj". Rundhøj i sogneskel. Meget stor rundhøj med fladttpoparti ca 7 m i diameter. Højen er helt løvkratbevorkset, og præges på nær i mod NØ, af talrige nye og gamle dyregrave som har udkastet store mængder højfyld. Følgeligt fremstås højen med temmeligt ujævn kontur, men dog stadig monumental i kraft af dens størrelse. Granit M.S. midt på sydlige højside. Højen bør afgjort plejes så den bliver synlig fra affentlig vej kun ca. 20 m syd for højen og derved indgår i den lokale højgruppe. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, flot høj som ved pleje smukt kan indgå i den lokale højgruppe. Lettilgængelig fra vej og udsigt herfra imod de øvrige høje i ager. Bevoksning: 1991: Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links