Oversigt set fra SSØ
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
15102
Sted- og lokalitetsnummer
120814-26
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Tolstrup, matr.nr.5 : Høj, i skel til matr.nr.1d af Tolstrup. Tingl.: 9/9 1885. Købt Afmærkn.: MS 1918, lærer Andersen. Høj, 3 x 20 m, lynggroet, på tilbageblevet parti omgivet af dybe grusgrave i S, Ø og V, dog med en 5 m bred bræmme. I N går stykket over i nærliggende område som en passage.

Undersøgelseshistorie

1885
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, som måler 3,8 x 18 x 15 m. Keglestubformet med flad, let nedgravet top. Bevokset med blåbær, røn og enkelte andre løvtræer. I nordsiden findes en ældre, tilgroet nedgravning på 3 x 2 x 0,5 m. Herfra udgår en grøft mod syd på 1,5 x 0,5 m. Det ligner en hule, lavet af børn. I sydvestsiden findes en ældre, tilgroet nedgravning på 4 x 1 x 1 m. I sydøstsiden findes en ældre tilgroet nedgravning på 6 x 1 x 1 m. Umiddelbart nord, vest og øst for højen findes en dyb grusgrav i en afstand af 2,5 - 5,0 m. Mod syd findes granskov, hvoraf en stor del dog er vindfældet. I grusgraven nord for højen findes en skydebane, der har medført omfattende jordarbejder, opførelse af to bygninger og placering af 2 jernbanevogne. Også sydvest for højen findes en træbygning med tilknytning til skydebanen. Mindre end 30 m øst for højen findes en knallertbane. Området hvorpå højen ligger er uden adgang for offentligheden iflg. skiltning omkring skydebanen. Bevoksning: 1982: Løvkrat
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumKratbevokset høj i plantageskov.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links