Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240558
Sted- og lokalitetsnummer
180808-85
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Trøstrup og Grimstrup jorder. Høj, 2,25 x 12 m. Græsklædt i ager. Oprindelig har diam. været 18 m, men foden er i ny tid afpløjet meget kraftigt hele vejen rundt (navnlig i V). I toppen ses spor af et meget stort gammelt krater. (Midt gennem højen - fra Ø til V - er for nylig gravet en 2 m bred og stedvis tilbundsgående grøft). I den af- pløjede N-fod ses to rævegrave. Ved opsætn. af fredningssten iagttaget: grøften i sb. 85 (2405-58) er dæk- ket og omkring begge højene er en stribe på 2 - 4 m udlagt med græs.

Undersøgelseshistorie

1903
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Dyrs aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Privat restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, stor sænkning i top, ca. 5 m. i diam., 0,5 m. dyb, afpløjet fod rundt om, undtagen i SV, alt tilgroet, bevokset med lyng, græs og en fyrrebusk, i ager, det gl. granhegn Ø for højen er ved at blive fjernet. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links