oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
282618
Sted- og lokalitetsnummer
010201-41
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 7/10 1856 (Frederik VII) MS (1887) Høj af "Trehøje", 3 x 18 m. Større sænkning i top fortsæt- tende ned ad den søndre side. Græsklædt med buske i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEndvidere ligger her på lodden følgende 13 høje [15 høje = 41-55] 1-3) [sb.41-43] de anselige "Trehøje" s.v. f. gården, alle af omtr. ens størrelse c. 90 skr. i omkreds. Mod s.ø. vise de en større eller mindre fordybning, der skyldes gravninger af Frederik d. 7. Af den sydligste [sb.41] er en del af foden bortskåren ved en grusgrav, man forlængst har ophørt at bruge. Trehøjene ere fredede i deres nuværende tilstand ved loddens overgang til selvejendom. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Trehøje", 3 x 18 m, større Sænkning i Top fortsættende ned ad den søndre Side. Græsklædt med Buske og Træer i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorhøj (1 af "Trehøje"). Kraftigt afgravet i top (gl. skade) og mod syd. Højen hænger sammen med 19. Dækket af tæt løvkrat (slåen). Rævegrave. Enkelte randsten synlige, marksten anbragt mellem 18 og 19. Mdtl. aftale om bortkørsel af stenene inden efterår 84. Krattet bør fjernes af h.t. højrækkens helhedsvirkning. Stenene henligger stadigvæk 02.11.84. 4.1.1990. Temmelig bagatelagtigt. Ikke grund til påtaleskrivelse. Mål: 3,3x20x17 m. ** Seværdighedsforklaring ** Del af højrækken Trehøje + Toftenæs bakke. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links