vindfælde mod nord, set fra NØ
.
slid på østlige højside, set fra ØNØ
.
slid på højoverflade, set fra SSV
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
282617
Sted- og lokalitetsnummer
010201-45
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 7/10 1856 (Frederik VII) MS(1887) Høj "Toftekærs Bakke", 4 x 26 m. Større sænkning i top og ned ad den østre side. Tæt bevokset med krat i ager.

Undersøgelseshistorie

1844
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEndvidere ligger her på lodden følgende 13 høje [ 15 høje = 41-55] 5) [sb.45] v. for Trehøjene [sb.41-43], den største høj på lodden, efter et nær v. for liggende kær Toutekærsbakken (Toftekær?) kaldet. Den er 122 skridt i omfang og 8-10 al. høj, dens fyld skal være af mere leret beskaffenhed end i de andre høje. Også i denne høj er en indsænkning, der skyldes gravninger af Frederik d. 7. Kongen - eller prindsen som han da måske var, svævede her engang i livsfare idet jorden, i samme øjeblik han på arbejdernes råb rejste sig, skred sammen i den anlagte gennemskæring, hvor han lå og gravede. - En stund efter at disse vare foretagne bemærkedes det, at der i siden af den i højen kastede grøft, i et par alens dybde sad rester af et stort c. 1 al. vidt bronzekar, der imidlertid vare så hensmuldrende, at de ej kunde udtages. Flere pålidelige mænd have set det og berettet derom. En ring, der formentes at have tjent som hank, blev optagen. Senere blev der "under stedet hvor bronzekarret havde stået" fundet en "tallerken" af bronze, der så ud som om den var drejet, var af c. 6" diameter og skal have vejet 5 pund. Denne "tallerken" (karrets bund) blev af toldassist. Hansen i Frederikssund skænket konferentsr. Thomsen, som erklærede den for at være "romersk", og må derfor nu findes i museet. Den er indført under nr. 8287. Toutekærsbakken er ligesom Trehøjene [sb.41-43] fredede ved gårdens salg. Bevoksning: 1982: Løvkrat
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Toftekærs Bakke", 4 x 26 m. Større Sænkning i Top og ned ad den østre Side. Tæt bevokset med Krat i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj "Toftenæs Bakke". Større sænkning i toppen (røverkrater?) og slugter ned ad østlige sider. En enkelt sten synlig i toppen. Flere randsten ligger ved højfod (nedskredne?). Højen fuldstændigt overgroet af krat. Den bør plejes af hensyn til den visuelle virkning sammen med de andre høje i rækken. Let erosion synlig omkring foden af M.S. Grævlingegrave (sammensunkne). Mål: 4,5x23x20 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen udgør en del af en række (sammen med 18-19-20). Bevoksning: 1982: Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links