Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
261113
Sted- og lokalitetsnummer
160411-40
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 20/8 1902. Gdr. Erik Andersen. Nordligste af "Trehøje", 1,75 x 15 m. Lille sænkning i top. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1902
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1902
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Nordligste trehøje". Højen indgår sammen med 2611:14 i 60 m langt, udyrket område, hvor denne høj udgør den nordlige halvdel. Der har muligvis gået et skel langs Ø-siden af dette jområde, som har medført, at højen får en udløber mod NØ. Nordsiden synes i øvrigt noget nedtrampet. På udløberen af topsiden mod NØ ligger en bunke markrydningssten. Højen synes ellers velbevaret - jævnt rundet og dækket af et kompakt løvkrat. Højtoppen derfor ikke besigtiget. På højens sydside er en afbrændingsplads - en grube på 5 m i diameter og indtil 0,5 m dyb. Tydelige spor af bål, kvasbunker og større forkullede træstykker, se foto 1.8. (Skaderne fremgår af tegning på berejserskemaet). CBA 15/8-1988: Situationen uændret, der brændes stadig grene af (p.t. ligger der f.eks. en meget stor stabel, der skjuler gruben). På den stejle skrænt N for højene er der for nogle år siden plantet juletræer. helt op til kanten af det uopdyrkede område. Kan endnu kun ses fra vejen med god vilje, men det vil ikke vare længe. JBA: Påtaler i 88. Bør genbesigtiges for bålplads, kreaturskader, beplantning - §18, af amt. Ført på amtslisten (= tilføjes). Bevoksning: 1981: Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumMod øst nogle træer bl.a. hyld, ahorn mm. Hele højen er tæt dækket af krat. Beliggende i dyrkningsfrit område sammen med f.nr. 261114.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links