Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261114
Sted- og lokalitetsnummer
160411-39
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mellemste af "Trehøje", 9 x 12 m, 1,5 m høj. Stærkt afpløjet i Ø og V; S-siden stejlt afgravet; mindre huller i top og N-side. Græs og lyng i ager.

Undersøgelseshistorie

1902
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Mellemste Trehøje". Højen indgår sammen med 2611:13 i et 60 m langt udyrket område, hvor denne høj ligger i den sydliste del. Højen har oprindelig været en del større. Ø- og V-siderne er stejlt afgravede og mod N og S ligger tarrasse af udskredet/nedtrampet højfyld, som vil forøge den angivne længde med ialt ca. 7 m. I toppen ses 4 huller - tilgroede. På højens N-side - i mellemrummet mellem de 2 høje - findes et hul på 5 m i diameter og indtil 0,5 m dybt, hvor affald brændes af. Der er tydelige spor af bål, kvasbunker og større forkullede træstykker (se foto 1.8. Se endvidere skitse ved 2611:13). CBA: 15/10-1988: Situationen uændret, der brændes stadig grene af (p.t. ligger der f.eks. en meget stor stabel, der skjuler gruben). På den stejle skrænt N for højene er der for nogle år siden plantet juletræer helt op til kanten af det uopdyrkede område. Kan endnu kun ses fra vejen med god vilje, men det vil ikke vare længe. JBA 1996: Bør genbesigtiges af amtet. Meddelt til amt i januar 1997. Bevoksning: 1981: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs, lidt bregner samt lidt krat mod nord. Beliggende i et udyrket stykke sammen med f.nr. 261113.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links