Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra NØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
171388
Sted- og lokalitetsnummer
140706-160
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 4/7 1932, boelsmand Kristen Larsen, fredningen tiltrådt af den se- nere ejer sagfører C.V. Larsen, Hadsund. Høj, 2,5 x 30 m. Afgravet langs foden mod vest og afskrællet på den SØ-side. NV-siden aftrampet af kreaturer. (Ligger i skel til matr.nr. 2b). Matr.nr. 2b: Høj i skel til matr.nr. 1b af Trinderup.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.] No 160-61: To lave Høie lige i Skjellet til Falslev, den Del, der ligger øst for Skjellet er stærkt pløiet, den vestlige er velbevaret. Bevoksning: 1990: Græs og Nålekrat/-træer
1932
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2,5 x 30 m. Afgravet langs foden mod Vest og afskrællet paa den SØ side. NV aftrampet af kreaturer. FM 4/7 1932Journ. 151/49. Højen sb 160: 2,5 x 30 m. FM 1932. Højen sb.161: 3,1 x 26 m. FM 1932 = sb 47 i 140701 Bevoksning: 1990: Græs og Nålekrat/-træer
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUdflydende høj, sandsynligvis oprindelig overpløjet. Højfod i N, Ø og S vanskelig at påvise på grund af en næsten helt jævn overgang til en bræmme af udyrket forland til de nævnte sider. Ovenstående mål er derfor med betydeligt forbehold. Gammel afpløjning af V-fod. Spredte marksten på samme. Foran N-fod en lille, gammel bunke af tildels store marksten. Et område omsluttende højens V side (se skitse på skema vedr. 1713:87) er inden for det sidste 1-2 års tid nytilplantet med rødgran. Bør påtales, da beplantningen vil hindre udsynet til højen fra offentlige veje i V og NV. Bevoksning: 1990: Græs og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links