Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra NØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
171387
Sted- og lokalitetsnummer
140701-64
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 4/7 1932, bmd. Kristen Larsen og bmd. Hans Kr. Hansen og hustru, Trinderup. 4/7 1932, boelsmand Kristen Larsen, fredningen tiltrådt af den se- nere ejer sagfører C.V. Larsen, Hadsund samt af Jos. Marinus Andersen som ejer af matr.nr. 1k af Assens. Matr.nr. 1k, Assens: Høj, 3,1 x 26 m, hvis ene halvdel ligger i Assens by og hvis anden halvdel er sb. 161 Trinderup by, Mariager sogn. Assens-delen er i pæn stand, hvad der ikke kan siges om Trinderup-delen. Matr.nr. 1b, Trinderup, Mariager ls.: Høj, 3,1 x 26 m, hvis ene halvdel ligger i Trinderup by og hvis anden halv- del ligger i Falslev sogn, sb. 47. Sydvestsiden stærkt nedtrådt af kreatu- rer og der er utvivlsomt efterhånden pløjet for højt op her. Kort før fred- ningen gravet i højen af en københavner, der midt i den fandt en mandslang stenkiste af store flade sten og dækket af overliggere samt nogle menneske- knogler, men vistnok ingen oldsager. Beskadigelserne er påtalt og ejeren har lovet at udbedre dem. (I skel til matr.nr. 1k af Assens, Falslev s.)

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo 160-61 (Mariaher landsogn): To lave Høie lige i Skjellet til Falslev, den Del, der ligger øst for Skjellet er stærkt pløiet, den vestlige er velbevaret. (Overført fra 140706, sbnr. 161) Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat
1932
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHalv Høj på matr.nr. 1k Assens (den anden Halvdel ligger i Mariager Ls. Sb. 161 Trinderup matr. 1b). Trinderupdelen er fredlyst ved Dekl. 1932, mens Assens Delen efter Ejerens Dekl. Af 15/5 1932 (se Fredningsdekl. For Trinderupdelen). Han har tinglæst Deklaration som Hæftelse på 1k. Højens fulde Størrelse 3,1 x 26 m. Denne Tinglæsning har fundet sted i 1932.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,1 x 26 m, hvis ene halvdel ligger i Assens By, og hvis anden halvdel er sb. 161, Trinderup By, Mariager S. Assensdelen er i pæn stand, hvad der ikke kan siges om Trinderupdelen.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid... Kort før fredningen er der gravet i højen af en Københavner, der midt i den fandt en mandslang kiste bygget af store flade sten og dækket af overliggere, han fandt menneskeben men vistnok ingen oldsager). FM 4/7 1932 (Overført fra 140706, sbnr. 161) Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, med stærkt afpløjet og reduceret SV-side. I toppen et ca. 3 x 3 x 0,8 m stort krater, utvivlsomt efter den i fritekst omtalte "Københavners" gravning. En gammel dynge af store marksten ved N-fod. Et område syd for højen og vest for nr 88 er nytilplantet (1989 el. 1990) me rødgran. beplantningen går i SV helt til højfod. Beplantning påtales, da den vil hæmme udsynet til højen fra offentlige veje i V og NV. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links