Oversigt set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181365
Sted- og lokalitetsnummer
140711-20
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/9 1915. Gårdejer Niels Floor. Diplom Høj, 2,2 x 20 m. I top mod øst et gammelt hul, mod vest en flad grube. Bevokset med lyng i nybrækket hede. (Højen skjules næsten af en mængde marksten, som ejeren lovede at fjerne).

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, c. 6 F. høi, mindre Gravninger i Overdelen, paa lavere Flade. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1915
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2,2 x 20 m. I top mod Øst et gammelt hul, mod Vest en flad grube. Bevokset med lyng i nybrækket hede. (Højen er nu brugt som lagerplads for en mængde marksten, der næsten skjuler den. Talte med sognefogeden, der lovede at stenene blev fjernet inden årets udgang.) FM 19151915 Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner stærkt overvurderede på blåt kort. Stor sten på topfladen. Iøvrigt som beskrevet. Blå korts marksten fjernet, dog ikke et mindre antal større sten ved SØ-fod. Bevokset med lave, knudrede løvtræer, især hyld og røn. Bunddække af græs. Beliggende i ager med Ø-fod berørende rabat mod amtsvej. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Beliggende ud mod off. vej, hvorpå parkeringsmulilghed. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links