Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181395
Sted- og lokalitetsnummer
140601-14
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Lushøj". Græsklædt høj i ager. 1,80 x 16 m. I højtoppen stort krater, ca. 6 m i diameter. S.-foden bortskåret ved bygning af gård. På højens SØ-side en rampe bygget af jord og sten. I højens S.-side ses talrige håndstore sten. Overfladen noget ujævn.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEjeren anmodet 15/3-49 om at fjerne rampen. 240/49
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Lushøj". Rundhøj som beskrevet, men nu omsluttet af gårdsbygninger på 3 sider. Ø.V. og S. f. højen. Græsdækket højflade og afgravet højtop som beskrevet med ca. 1 m. dybt topkrater,, ca. 6m. i diameter. Bygningen øst for højen går helt til højfod . Ensilage behandlet imod SV har afskåret ca. 1,5 m. af højfoden. Rampe og sten ved og på højen som tidl. beskrevet, ses ikke længere. Fjernet af ejer i forbindelse med opførelse af svinestalden øst for højen i 1971. Ejer blev under samtale d.d. gjort bekendt med, at de nyopførte bygninger - SE SKITSE PÅ BEREJSERSKEMA. Kræver dispensation fra §53, hvilket han ikke var bekendt med. Ejer mente, forståeligt nok, at alle forhold var iorden eftersom den kommunale byggetilladelse for bygningerne ikke på noget tidspunkt, ifølge ejer, har omtalt specielle forhold og hensyn til gravhøjen. Ejer må derfor siges at have handlet i god tro. Det blev dog indskærpet overfor ejer, at yderligere tilbygninger i fremtiden kræver dispensation fra § 53, samt at det næppe på noget tidspunkt vil være synderligt sandsynligt, at kunne opnå tilladelse til yderligere bygninger omkring selve højen, - særligt N og NV for højen, - SNS bør i al fald ikke bifalde dette. Ejer forstod sidstnævnte. Nye bygninger (maskinhuse) påtænkes opført enten V eller Ø for nuværende gårdsbygninger, hvilket SNS ikke, i en disp. ansøgning, bør modsætte sig. Endeligt blev ejer, tiltrods for at have handlet i god tro, anbefalet at søge dispensation til eksisterende bygninger for at have helt klare forhold for fremtiden m.h.t. evt. ejerskifte og lign. Bevoksning: 1991: Græs.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Rampen mod SØ, stenene mod syd, bygningen mod vest og ensilagebeholderen mod SV er dog fjernet. Der er fortsat bygninger ved højens syd og øst sider. Krateret i toppen ses ikke pga. brændenælder mm. Bevokset med brændenælder, tidsler mm. Beliggende i baghave.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links