Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813105
Sted- og lokalitetsnummer
140601-85
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Lille lyngklædt høj i ager. 0,35 x 8 m. Flad top. Velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1938
Anmeldelse fra privat - Kulturhistorisk Museum Randers
1939
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 332/38. Sb. 14.06.01-85. Undertegnede besøgte 13/4 1939 Højen og talte med Ejeren. Det er en lav Høj paa Matr. Nr. 1i af Kaatrup, Asferg Sogn Nørhald Herred, den ligger i nyopdyrket Hede, der hører under et nyoprettet Statshusmandsbrug, ca. 1½ Km V. f. Gaarden Neder Randrup. Højen er rund 9 m i Tværmaal, ½ m høj, med Fodkrans af mindre Sten, 14 Randsten ses, samt et Par Huller efter fjærnede. Højen er lyngklædt og iøvrigt ubeskadiget, den bør fredes, havd ogsaa Ejeren gik ind paa uden Protest. Therkel Mathiassen Vedlagt sagen: Besigtigelsesrapport for besigtigelse d. 13/4 1939 af Th. Mathiassen, N01. Korrespondance af d. 14/3, 17/3 1938 ml. Statshusmand Viggo Thorup, Kaatrup pr. Spentrup og KHM. Korrespondance af d. 17/3, 24/3 1938 og d. 28/4 1939 ml. KHM og N01. Korrespondance af d. 24/3 1938 ml. Statshusmand Viggo Thorup, Kaatrup pr. Spentrup, og N01.
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKaatrup. Lille lyngklædt høj i ager. 0,35 x 8 m. Ganske flad top. Velbevaret. [[Fredet]]
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille lyngklædt høj i ager. 0,35 x 8 m. Flad top. Velbevaret. (Journ. Nr. 332/38). [[tingl. 7/6 49]]1948: Højen ligger lyngklædt i ager. [[Fredet]]
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorPå lok, ses ingen spor af fortidsmindet, men ca. 70 m. nord for den afsatte position, i markens NV-hjørne udtil N-S gående markvej er et oplag af marksten som kan skjule den lave høj. Check luftfoto og gl. kortmateriale! Tidl. ejer (nu afdød) Viggo Thorup har plejet på store sten på en position ca. 50-80 m øst for nuværende markvej og ca. 25 m. Nord for sydlige markskel (oplyst af ejer 1813:95). Randers Museum har dog ingen oplysninger herom, og i sb-registeret ses ej heller nærliggende lokaliteter/fund. Nuværende ejer kontaktet tlf. 11. november 1991 hvor han oplyste at have ejet gården siden 1966 og aldrig set højen til trods for han via matrikelkort var bekendt med at den har eksisteret. Konklusion: Enten er højen fjernet mellem 1949 og 1966, eller også skjuler omtalte stendynge i markens NV-hjørne den.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links