Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813114
Sted- og lokalitetsnummer
140603-3
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lille stenrøse. 0,50 x 6 m. Granbevokset i plantage. Stenene fra hånd- til lidt over hovedstørrelse.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner ikke kontrollerbare pga. dels kraftig overgroning, dels en meget ujævn overflade og manglende markering af fod mod omgivende flade. Tæt besat med gamle graner i plantage. Bunden mestendels nøgen, men delvist mosklædt. Nyere rævegrav i S-siden. ** Seværdighedsforklaring ** Aldeles useværdig og kun erkendelig som fortidsminde for trænede øje. Offentligt tilgængelig i privat skov. Parkeringsmulighed uden for skoven i N. Bevoksning: 1989: Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links