Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813113
Sted- og lokalitetsnummer
140603-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Skelhøj". Meget stor og smuk lyngklædt høj i plantage. 5 x 30 m. På NØ.-siden lidt fyrrebevoksning. Mod NØ. er foden afskåret af dyrket mark, et dige danner begrænsningen. I toppen (med centrum lidt S. for højcentrum) et stort krater, diameter 5 m, dybde 1,90 m, åbning mod SSV. I toppens NNØ.-del vistnok spor af ældre gravning. I højens VSV.-side, nær toppen en mindre tilgroet indgravning. Hist og her mindre ujævnheder.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blåt kort. Tværmål måske en smule undervurderet, men eftermåling kunne ikke foretages pga. bevoksningen. Højsiderne tæt besat med blandskov (fyr, gran, bøg), V-siden dog ret åben. Bunddække af græs og mos. Beliggende i blandskovsbælte (lysåbent) mellem gammel granplantage og ager. Agerskellet nu flyttet uden for højfod i Ø. ** Seværdighedsforklaring ** På grund af størrelsen er rimeligt seværdig høj, der dog skæmmes af det store og dybe centralkrater. Offentligt tilgængelig i privat skov. Parkeringsmulighed på privat fællesvej uden for skoven i NV. Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fuldstændig tilgroet med træer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links