Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1813169
Sted- og lokalitetsnummer
140603-142
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

KAPELRUIN En middelalderlig kirke- eller kapelruin, bestående af skib og lige afsluttet kor, til hvilket slutter sig en firkantet udbygning mod øst; længden er 15 m, den største bredde 7,5 m; af murværket er et kampestensskifte bevaret over jorden. Foruden selve ruinen fredlyses tillige den gamle kirkegård samt de denne omgivende, lave jorddiger, af hvilke det vestre måler 36 m, det nordre ca. 48 m og det søndre ca. 42 m, mens afstanden fra deres vestre, nordre og søndre ydersider til de tilsvarende ydersider af ruinen er henholdsvis ca. 18,5 m, 16 m og 13,5 m, alt målt efter omstående opmålingskalke. Mod øst begrænses det fredede areal af gårdens havedige, regnet fra det punkt, hvor den forlængede yderside af det nordre kirkegårdsdige skærer dette indtil det tilsvarende skæringspunkt med det forlængede søndre kirkegårds- dige. Ejeren forpligter sig til ikke at opføre noget lysthus af sten, træ eller glas i den op til ruinen stødende spids af haven.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1897
Museal udgravning - Uspecificeret institution
1914
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blåt kort. Græsklædt. Anvendes til kreaturgræsning uden påviselige slidskader. Arealet neden for bakkeskråningen S for objektet anvendes til mindre bilkirkegård (§ 53). 15.10.1991. Intet kan ses for offentlig landevej. 2 store hunde forhindrede besigtigelse på stedet !! ** Seværdighedsforklaring ** Rimelig seværdig. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt areal. Bevoksning: 1989: Græs
2003
Registreringsprojekt/ødekirker - Kulturhistorisk Museum Randers
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Afgrænsning ikke fastslået. Digerne ikke synlige. Græsklædt. Kløvermark udenom.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links