Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813115
Sted- og lokalitetsnummer
140603-154
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græs- og lyngklædt høj på lille hedestykke. 1,10 x 10 m. Over- fladen meget ujævn, rimeligvis efter ældre tiders beplantning. Iøvrigt synes højen ubrudt. I ØSØ.-fod en enkelt sten.

Undersøgelseshistorie

1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRandrup. Græs- og lyngklædt høj paa lille hedestykke. 1,10 x 10 m. Overfladen meget ujævn, rimeligvis efter ældre tiders beplantning. Iøvrigt synes højen ubrudt. I ØSØ-fod en enkelt sten. [[Fredet]]
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUdfladet rundhøj i ca. 25 år gammel løvtræsbeplantning (Bøg, Eg, Birk), nu 7-10 m. høje. Ingen synlige sten på højen, men ca. 15 m. NV for højen henligger 2 store sten som muligvis stammer fra højen. Højen er opfuret i N-S-gående retning forud for den ulovlige beplantning, som nu helt skjuler højen. Telefoncentral (JT) indenfor 100 m. zonen SØ for høj. Ejer: Kurt Dahl Petersen (siden 1971) ... [adr.]. (På originalen er der udarbejdet en skitse af området) Den 21. november 1991: Besigtigede højen med ejer som lovede trævæksten på og indtil 2-3 m. omkring denne fjernet/fældet inden 1. maj 1992. Ejer blev gjort opmærksom på, at der skal søges dispensation til bibeholdelse af øvrige beplantning, hvilket han så vil søge. Nuværende ejer overtog gården med beplantningen i 1971, samme år som Jysk Telefon etablerede den omtalte central, ligeledes uden dispensation ved gården. Luftfoto april 1968 viser beplantning på stedet, men G.I. kort rettet til 1957 viser ikke denne. Konklusion: Beplantningen er etableret i perioden 1957-68, - mest sandsyneligt omkring 1962 udfra luftfoto og prøve med tilværkstor. 22. april 1992: Trævækst på og indtil 5 m. fra højen er fældet og højen fremtræder tydeligt i omgivelserne, og vil sikkert få beskyttende bundvegetation i løbet af kort tid. Ejer har søgt nævnet vedr. resterende beplantning. Bevoksning: 1991: Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenen mod øst/SØ er synlig. Idag bevokset med tætstående, selvsåede løvtræer. Beliggende i skovstykke.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links