Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42227
Sted- og lokalitetsnummer
070405-57
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 30/6 1933 (P. Rosendal Pedersen) 19/10 1987. 1953: Høj, 2 x 16 m. I toppen stort hul, 4 m i diam. 1,25 m dybt. Omkring foden fure efter bortgravede randsten. Træer i skov. 1987: Høj, 1,7 x 20 m. I toppen et stort rektangulært ældre krater, ca. 4 x 2,5 m stort og 1,25 m dybt. Rundt om hele højen ses i højsiden en grøft efter fjernet fodkrans.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Skoven mindst 9 [sb.54-62] smaa, flade Jordhøie, den, som ligger ved det lille Huus, er ødelagt, de andre velbevarede. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1933
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 4222:7, Status: A
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 16 m. I Toppen stort Hul, 4 m i Diameter, 1 1/4 m dybt Omkring Foden Fure efter bortgravede Randsten. Træer i Skov.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i gammel granskov. Et skovdige løber ca NØ/SV hen over højens SØ-fod. En markant ringgrøft efter fjernelse af fodkrans forløber hele vejen omkring højen ca 1/4 oppe på højsiden. I toppen et stort, rektangulært, ældre krater ca 4,0x2,5 m, mere end meterdybt, nu tildels fyldt med granris. Flere steder i højoverfladen ses slæbespor fra borttransportering af ret nyfældede granstammer. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links