4513 oversigt. Set fra S.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42224
Sted- og lokalitetsnummer
070405-47
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Sømærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Maglehøj", 5 x 30 m. Toppen uregelmæssig afgravet; i nord- siden større indgravning med nøgne sider; fra V udhulet sti til top. Krat i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMaglehøj (eller Guldhøien) En anselig Jordhøi af 90 Fods Tværmaal og 16-18 Fods Høide, Randstene synlige paa flere Steder omkring Foden, paa flere Steder i Toppen er der gravet lidt i den, men i det Hele taget er den vel bevaret. Bevoksning: 1976: Løvkrat og Løvtræer
1876
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1904
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnsøgning fra Stiftmuseet om tilladelse til udgravning af højen for at konstatere en evt. jættestue. Afslået.
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Maglehøj", 5 x 30 m. Toppen uregelmæssig afgravet. I Nordsiden større Indgravning med nøgne Sider, fra V. udhulet Sti til Top. Krat i Ager.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj (Maglehøj). Beskrivelse: Kænpestor høj. Beskadigelser: Meget stærkt forgravet i top og sider både mod N og Ø. Dyb sti i V. (Rest af sneglegang - romantisk haveanlæg). Adgang: Ligger lige ved seden af asfaltvej, men som del af privat have. Pleje: Den romantiske tilføjelse er del af anlæggets historie. ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende anlæg. Hvis ikke højen var så træ- og kratbevokset var her fantastisk udsigt over Rågø sund. Bevoksning: 1976: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museerne.dkPleje bør foretages ved fortidsmindet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links