Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41109
Sted- og lokalitetsnummer
220111-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,25 x 18 m. 2 m af foden mod Ø bortskåret af vej, højsiden mod Ø står med ca. 1,25 m stejl brink. I en bred afgravning oppe på SØ-siden ligger flere sprængte sten. Mod N, V og S ses randsten (ca. 1 m høje) i tæt række ved højens fod. Kratklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj paa let bølget Mark med stejlt Fald i SV. og V. ned mod Skellet til Bovrup. 3.50 m. høj, 18-20 m. i Tvm. Tilgængelig fra V., hvor Højen er uden Bevoxning, den er ellers dækket af et tæt Tjørne- og Brombærkrat. Begrænset i Ø. af et Markskel i Retn. NNØ-SSV. Et lille Stykke op ad Højsiden ses en rundtgaaende Randstensrække, hvis fleste Sten dog er væltet ud af Leje, Stenene er temmelig svære. I Højens sø. Side, omtrent midtvejs mellem Fod og Top, er en større Afgravning, ca. 1 m. dyb, ca. 4 m. l. i NØ-SV, ca. 2 m. bred, i dette Brud ligger 4- 5 større Sten uden kendelig Orden. Paa sø. Højfod staar en ung Eg. Se Fotografier Pl.I.
1921
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3.25 x 18 m. 2 m af foden mod øst bortskåret af vej, højsiden her mod øst står med ca. 1.25 m stejl brink. I en bred afgravning oppe på sydøstsiden ligger flere sprængte sten. Mod nord, vest og syd ses randsten (ca. 1 m høje) i tæt række ved højens fod. Kratklædt i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links