Oversigtsfoto set fra N
.
Brud i sydsiden set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
301712
Sted- og lokalitetsnummer
030502-18
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, Vester Dyrbjerg, 3 x 15 m. Mod S er der bortgravet lidt.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGodt bevaret og med Kantstene. 48 Fod i Tværmaal, 12 Fod høi. Bevoksning: 1980: Græs
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Vester Dyrbjerg", 3 x 15 m., mod S. er der bortgravet lidt.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, kaldet "Vester Dyrbjerg". Jævnt rundet høj med flad skråning i S. I overfladen ses pletvis marksten. Beskadigelser, Natur: Ca 1/2 m under top ses i den sydlige skråning (film 12:58) et 5 m langt og 1 m højt, omtrent lodret brud, så højfyldeen, der består af tætliggende sten, ses (mærket A på skitse). Ca. 1/2 m over den nordlige højfod (skitse: B) er et 4 m langt og 0,3 m højt brud, hvori fylden stikker frem. Bruddet er nu nærmest dækket af mos. JGB, den 6.10.88: A) Er gammel (råstof-?) indgravning fra S, nu helt tilgroet sammen med det af PPE nævnte brud. B) Helt tilgroet. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Vidt udsyn. Ligger i en spredt højgruppe langs Kyst. Bevoksning: 1980: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links