Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390831
Sted- og lokalitetsnummer
200401-107
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Galsted, art.40, bd.III, bl.47, kortbl.3, prcl.128/13 (vestlige del) og prcl.111/12 (østlige del). Høj, 3-3,5 x 15 (N-S) x 28 m (Ø-V). En større del af sydsiden bortgravet og overpløjet så højsiden står her som skrå tilgroet brink. Mod nord og vest er der også, men i mindre grad skåret af højen. Der findes 4 fordyb- ninger i vestsiden, 1 fordybning i top og 1 fordybning i østsiden; disse fordybninger er fra 0,4-1 m dybe og har størrelser fra ca. 3 - ca. 6 m og alle er tilgroede. En tilgroet fordybning mod sydvest nær fod er dybere og større end de andre. I top mod syd er et geodætisk målepunkt af ce- ment med jernrør. (Ejeren lovede at hegne højen mod kreaturer, hvilket er tiltrængt samt at pløje jord op mod højsiden). Græsgroet med lidt lyng, i ager. ************************************************************************************** Tilføjelse til tinglysningen af 31. august 1956 (tilføjelsen er noteret på matr.nr. 151 Galsted, Agerskov): Den noterede høj udvides til at omfatte et 34 x 34 m stort areal, som indeslutter højen og dens randstenskæde samt en stenlægning op imod højens vestlige side. Områdets sider er orienterede i NNV-SSØ og NNØ-SSV, med diagonalerne i N-S og Ø-V. Nord-syd diagonalen afviger fra retningen med 7 grader mod øst. Fortidsmindets 2-meter zone ligger i sin helhed inden for det ovennævnte areal.

Undersøgelseshistorie

1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 3.60 M. høj, Diam 33 M. Udyrket i Ø.-V. 19 M. nord for Skellet, i N-S 15 M. Hvad der ligger syd for Skellet er dyrket. Der ses mange Huller og mange, ogsaa større Sten. I Toppen Generalstabssten, syd for denne en Cementblok med Flagstander.
1939
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTilstand ved besigtigelsen: "En Høj, 3-3,50m høj, 15-17m i Tværm. Dige over Sydsiden, hvilket afskærer ca 1/5 af Højen. Det syd herfor liggende Parti er overpløjet, og Diget staar som en lodret, meterhøj Brink. Resten af Højen er græsklædt, i Top og Side 4 gamle Huller, 1-1,5m dybe. NV.- og V.-siden noget afgravede. Et Par Randsten ses. Støbt Generalstabsmærke staar i Højen, nær Diget." Fortjener at fredes og senere at restaureres. Højen kan ikke frigives.
1939
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3-3.5 x 15 (n-s) x 28 m (ø-v). En større del af sydsiden bortgravet og overpløjet så højsiden står her som skrå tilgroet brink. Mod nord og vest er der også, men i mindre grad, skåret af højen. Der findes 4 fordybninger i vestsiden, 1 fordybning i top og 1 fordybning i østsiden, disse fordybninger er fra 0.4 - 1 m dybe og har størrelser fra ca. 3 - ca. 6 m og alle er tilgroede. En tilgroet fordybning mod syd-vest nær fod er dybere og større end de andre. I top mod syd er et geodætisk målepunkt af cement med jernrør. Græsgroet med lidt lyng i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links