Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191227
Sted- og lokalitetsnummer
131207-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 29/3 1894, gdr. Christen Jensen Foged. Diplom Høj, nordligste af "Viehøje", 2 x 15 m. Græsklædt i ager. Noget uregelmæs- sig overflade,

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIndberetning om beskadigelse af fredet mindesmærke, indsendt til N01, d. 3/8 1955, fra Fredningsnævnet for Viborg Amtsrådskreds. Omhandler sb. 22, 23 og 24 i Sønderbæk sogn. ad. 22: Højens vestside står med en noget stejl skrænt, og der foreligger muligvis en beskadigelse. I højens sydvestlige hjørne er gravet et hul, hvori er anbragt noget træværk. Ejeren Damgård Jensen har lovet at fjerne træværket. Hullet og træværket er ifølge ejerens oplysning lavet af nogle drenge.
1955
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBrev, af 8/8 1955, fra N01 (v. M. Ørsnes-Christensen) til gdr. Elenius Damgård Jensen, Sønderbæk. "Nationalmuseet har fra formanden for fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds, dommer A.G. Holm, modtaget indberetning om, at det på Deres ejendom beliggende oldtidsminde [sb. 22] er beskadiget ved en gravning i dets sydvestlige del. Vi bemærker, at De har truffet aftale med dommeren angående fjernelse af noget træværk, der var anbragt i udgravningen, og skal yderligere henstille, at de ved påfyldning af jord, der ikke tages fra højens fyldmateriale, udbedrer den skete skade. Det skal sluttelig understreges, at De som ejer er ansvarlig for det fredede mindesmærkes bevaring, uanset hvem der i det foreliggende tilfælde har foretaget den nævnte gravning. Såfremt arbejdet med skadens udbedring vil være bekostelig for Dem, kan De eventuelt anmode forældrene til de drenge, der har leget på højen, om at dække Deres udgifter. Med venlig hilsen p.m.v. M. Ørsnes-Christensen." Endvidere brev af 8/8 1955 fra N01 (v. M. Ørsnes-Christensen) til civildommer A. G. Holm, Viborg. Hvori Nationalmuseet takker for de modtagne indberetninger om højbeskadigelser i Sønderbæk, Vammen og Rødding sogne. Jfr. N01. jour. nr. 566-568/55.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj af "Viehøje". V- og S-siden med en omløbende, ca. meterbred afsats. I toppen en større nedgravning, 5 m i diameter og indtil meterdyb, åbenbart foretaget efter fredningsberejsningen i 1948. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ingen FM-sten trods tidlig fredning. Bevokset med græs og løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links