Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191229
Sted- og lokalitetsnummer
131207-24
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 29/3 1894, ggdr. Chr. Christensen Husum. Diplom Høj, midterste af "Viehøje", 1,5 x 20 m. Lyngklædt i ager. Overflade ujævn. Matr.nr. 10f: Høj i skel til matr.nr. 14d af Sønderbæk.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIndberetning om beskadigelse af fredet mindesmærke, indsendt til N01, d. 3/8 1955, fra Fredningsnævnet for Viborg Amtsrådskreds. Omhandler sb. 22, 23 og 24 i Sønderbæk sogn. ad. 23, 24: Højene er beskadigede derved, at der på sydsiden i forbindelse med opdyrkning er pløjet noget af højene. Det drejer sig formentlig kun om den del af højene, der ligger på matr. nr. 14d. Pløjningen skal være foretaget af den tidligere ejer Chr. Jensen. Den nuværende ejer Harald Lund købte ejendommen i 1954 af nævnte Chr. Jensen. Det henstilles, at Museet ved lejlighed lader højene besigtige.
1955
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBrev, af 8/8 1955, fra N01 (v. M. Ørsnes-Christensen) til gdr. Harald Lund, Sønderbæk. "Vi har fra dommer Holm i Viborg modtaget indberetning om, at de to gravhøje [sb. 23-24] på Deres ejendom er beskadigede ved for nærgående pløjning. Endskønt denne pløjning er foretaget af ejendommens tidligere ejer, gårdejer Chr. Jensen, må vi henstille, at De ved kommende pløjning sørger for, at tilstrækkelig fyldjord atter bliver påfyldt højfoden, idet De som ejer til stadighed er ansvarlig for oldtidsmindernes tilstand. Med venlig hilsen p.m.v. M. Ørsnes-Christensen." Endvidere brev af 8/8 1955 fra N01 (v. M. Ørsnes-Christensen) til civildommer A. G. Holm, Viborg. Hvori Nationalmuseet takker for de modtagne indberetninger om højbeskadigelser i Sønderbæk, Vammen og Rødding sogne. Jfr. N01. jour. nr. 566-568/55.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, af "Viehøje". Større, gammel og nu helt tilgroet kreatur-/hesteskade i NØ-siden. Iøvrigt ujævn overflade. Bevoksning: 1991: Græs.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ingen FM-sten trods tidlig fredning. Højden overvurderet. Meget udflydende høj. Græsklædt og bevokset med et enkelt træ mod NV. Beliggende i græsmark hvor der går heste.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links