Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1403134
Sted- og lokalitetsnummer
110113-85
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 17 x 3,5 m, (15 m i N-S). 7,5 m vid midtgravning med åbning mod Ø, i midten 2 m dyb, nær top mod SØ 3 m vid sænk- ning. Siden mod N og V bortgravet i fuld højde. Firsidet fod, afskået mod S. Brud ved fod mod Ø.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMellemstor Hedehøi. Bevoksning: 1981: Græs
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGanske ødelagt Høj, 17 m. i Tværm., 3.5 m. h. Top og Side mod Ø. borttagne af tilgroet Midtudgravning, 7.5 m. vid, 1.7 d., ført ind fra Ø. Siden mod N. stejlt bortgravet i fuld Højde, mod V. i halv Højde ved Anlæg af Roekule, her adskillige Sten. Foden rundtom afpløjet. Lynggroet i Ager. En Randsten blottet. - E. 1877: Mellemstor Hedehøj. Bevoksning: 1981: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 17 x 3,5 m. (15 m i N-S). 7,5 m vid Midtgravning med Aabning mod Ø, i Midten 2 m dyb, nær Top mod SØ 3 m vid Sænkning. Siden mod N og V bortgravet i fuld Højde. Firsidet Fod, afskaaret mod S. Brud ved Fod mod Ø.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKreaturskader på NV-side og i sydside. Ejer fået påbud om at hegne inden kreaturer slippes ud (om nogle uger) - var ret uvillig. De næste 4 år i korn/roer endv. påbud om til næste forår at udbedre skader og så græs. Indforstået hermed. Genbesigtiget 05/05/1983 v. ALO: skader ikke udbedret. Der ses stadig de 30-40 cm høje, nøgne kanter fra skaderne i NV og i sydsiden. Ejeren lovede at forsøge at lægge jord på i år og så græs i det. Han beklagede sig noget over de dermed forbundne praktiske vanskeligheder. Afgrøde på marken. Film: ALO: 006:13:13. Mål: 3,5x17x17 m. Bevoksning: 1981: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført, græsklædt i ager.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links