Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
230425
Sted- og lokalitetsnummer
180810-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj i skel, 1,6 x 14 m. Et NNØ-SSV-gående gran- og fyrrehegn deler højen i to dele, af hvilke den VNV-lige og største er lyngklædt i hede, mens den ØSØ-lige, der vender ind mod et hus, er delvis græsklædt. I toppens NV-del en større tilgroet nedgravning (3,5 x 1,5 m, dybde 0,65 m). I toppens Ø-side en ret flad sænkning. Den mod huset vendende højside er stærkt forgravet. En fure går over højen langs med hegnet. På den lyngklædte del af højen er siderne nogenlunde bevaret omend med enkelte huller. Matr.nr. 2k: Høj i skel til matr.nr. 2b, Vind.

Undersøgelseshistorie

1902
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Hele toppen afgravet og tilgroet samt gl. skader som i fritekst. Iøvrigt afgravning af den tidligere nogenlunde bevarede vestside, tilgroet. Vestlig højfod afskåret af markvej, tilgroet. Nordøstlig højside afgravet, tilgroet. Et gl. muret hus er bygget ind i den sydøstlige højside. Højen er bevokset med græs og graner. Der er plantet 2 rækker ca. 10 år gl. (?) graner op ad nordlig højside samt 4 stk. i NV-lig højside. Blåfarvning af tekst på M.S. Der ligger brædder og trådnet opad nordøstlig højfod. Et "nyere" større redskabsskur af bølgeblik er opført ca. 5 m. fra nordøstlig højfod. Bevoksning: 1991: Græs og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links