Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
140376
Sted- og lokalitetsnummer
110101-138
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejelav: Vittrup, matr.nr. 22c. Bedsted matr.nr. 45a Tingl.: 9/7 1903, gdr. Laust Clausen Jensen, Hvidbjergmøl- legaard og husmand Chr. Sneistrup. Afmærk.: MS 1911 løjtn. L. Lassen Høj, 23 x 5,1 m. Over østsiden skelgrøft og dige. På matr.nr. Vittrup 22c afgravet. Beplantet med graner i ager. MS mod S. Matr.nr. 45a: Høj i skel til matr.nr. 22c af Vittrup, Bedsted sogn.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid80 Fod Tværm. 16-20 Fod h. Udgravet i Vestsiden.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredet Høj, 23 m. i Tværm., 5.1 m. h. Over Ø-Siden nær Toppen en Skelgrøft og et Skeldige, Ø. herfor (paa Matr. Nr. 22c) er Siden afgravet og nyplantet. Mod V. gamle Graner. Iøvrigt græsog lynggroet i Ager. Foden afpløjet. MS mod S. Fredlyst af Grdr. Laust Clausen Jensen, Hvidbjergmøllegaard, og Husmand Chr. Snejstrup. Dekl. thingl. 9/7 1903. Aabenbart tildels beplantet efter Fredlysningen. - E. 1877: 25 m. i Tværm., 5.1-6.3 m. h. Gravning mod V.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 23 x 5,1 m. Over Ø-Siden Skelgrøft og Dige. Paa 22 c afgravet. Beplantet med Graner i Ager. MS mod S.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget tilgroet med træer og buske.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links