Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1403181
Sted- og lokalitetsnummer
110105-51
Anlæg
Borg/Voldsted, Udateret (dateret 375 e.Kr. - 1536 e.Kr.); Vindmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lyngholm voldsted Voldstedet Lyngholm bestående af en nærmest firsidet borg- banke og en lavere ydervold med mellemfaldende grav. Græn- sen for det fredede areal er ca. 90 x 100 m.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBorgplads i sidt [?] Engstrøg lige vest for Aaen, som danner Skjellet.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnseligt men omdannet Voldsted. Lave og stærkt udjevnede Volde (se hosstaaende Rids) omslutte mod Ø., V. og S. en rundagtig Højning (her moderne Møllefundament). Mellem Højningen og Voldene tydelige Grave. Mod V. udgaar smal Tange (moderne?) til nuværende Hovedbygning. Nær mod Ø. flyder Hvidbjerg Aa. Midthøjningen er mod N. forbunden med en Vold, der gaar jevnt over i en større Banke, der strækker sig videre mod NØ. Midthøjningens Top ligger c. 2 m. over Gravbunden. Anlægets Dimensioner er, fraregnede den nørre Banke, c. 80 m. i N-S, c. 65 m. i Ø- V. Det ligger græsklædt i Kjær. - Se ogsaa Tegning (ved Engelhardt [kan ikke findes]) i Archivet. [skitse i sognebeskrivelsen].
1933
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt, afgræsset af heste.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Vindmølle

De ældste vindmøller var udformet som stentårne med vindfang, der var fastindstillet efter hovedvindretningen. I Europa blev vindmøller introduceret på korstogenes tid, og i 1100-tallet udvikledes i Normandiet den såkaldte stubmølle af træ. Denne type nævnes første gang i Danmark i gavetestamenter fra 1259 og 1261; de ældste bevarede er Brundby Mølle (ca. 1600) på Samsø og Bechs Mølle på Bornholm (ca. 1630). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links