Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
140210
Sted- og lokalitetsnummer
110105-56
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 27/10 1904. Boelsmand Niels Chr. Christoffersen Diplom Afmærkn.: MS. 1911. løjtn. L. Lassen Høj, "Smedhøj", ("Baunehøj"), 25 x 4,7 m. Gennem top fra SØ 6 m bred gravning. Siden mod N afgravet og nedskredet. Mod NV og V overfladisk afgravet. Græsgroet i ager. MS mod S.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, hvis østlige Side er dybt udkastet fra Toppen af, Resten er velbevaret, 83 Fod i Tværmaal, 15 Fod høi. Baunehøi.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig, fredet Høj, 25 m. i Tværm., 4.7 m. h. Gennem Top fra SØ ført en 6 m. br., 1.5 m. d., nu tilgroet Gravning. Siden mod N. ret frisk afgravet og nedskreden (indtil en Højde af 2 m.). Siden mod NV og V. overfladisk afgravet, mod SV. et stort, ret dybt Brud. Foden rundtom afpløjet. Græsgroet i Ager. - MS mod S. - Fredlyst af Boelsmd. Niels Chr. Christoffersen, Svankjær (Dekl. thingl. 27/10 1904). Herfra iflg. Medd. (skønt Matr. Nr. ikke stemmer) B 7367 (inds. 1901): et beskadiget Bronzesværd, fundet i en Stendynge ved Bunden af Højens Nordside. E. 1877: Høj, 26 x 4.7 m., stor Gravning mod Ø., i øvrigt velbevaret. 'Baunehøj' (men Generalstabskortet og Deklarationen: 'Smedhøj'). [Vedr. B 7367 se sb. 80.]
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Smedhøj", ("Baunehøj"), 25 x 4,7 m. Gennem Top fra SØ 6 m bred Gravning. Siden mod N afgravet og nedskredet. Mod NV og V overfladisk afgravet. Græsgroet i Ager. MS mod S.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager, bevokset med et par grantræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links