Oversigtsbillede - højen set fra SV
.
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35068
Sted- og lokalitetsnummer
190303-80
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Åtte = Lervad Høj, 1,5-2 m høj, 16-17 m i N-S, 12-13 m i Ø-V. Flad, forsænket og noget ujævn top, med spor af gamle gravninger, mindre beskadigelser i siderne. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi. Høide 2,40 met. Tværmall 19,00 met. Østre og vestre Høifod ere bortgravede, hvorefter Jorden er nedskreden. I øvrigt er Høien velbevaret.
1898
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMidlertidig fredning, 1 år, af gravhøj beliggende på matr. 8 a af Atte by, Føvling s., Malt h., Ribe a. En lynggroet høj, 2,4 m. høj og 19 m. i tværmål. Den østlige og vestlige højfod er bortgravede. Udgravet som høj nr. 3 i 1899, sb. 80.
1898
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM jour. nr 385/98 angår herredsberejsningen af Malt herred, udført af G. V. Blom og C. Fredstrup i 1898, bl.a. blev en lang række gravhøje i herredet midlertidigt fredede. I forb. med berejsningen modtog NM endvidere en række oldsager fra forskellige lokaliteter, hvilket også behandles i korrespondancen til NM.
1899
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM A 17972-77 (fra høj nr. 3, sb. 80): Højfund fra Aatte, Ribe a. Udbytte af undersøgelse for NM ved Th. Thomsen (beretning maj 1900 om høj nr. 3). Jvf. NM jour. nr. 321/99. Fra høj nr. 3 (sb. 80): NM A 17972-77 og NM B 7154-61. Se endvidere beretning af G. V. Blom, 1899, om undersøgelser af høje nr. 1 (sb. 82), 2 (sb. 81) og 4 (sb. 77). Højene lå på matr. nr. 7, 8 a og 8 b af Aatte By, Føvling s., Malt h., Ribe a.
1899
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM B 7154-61 (fra høj nr. 3): Højfund fra Aatte, Ribe a. Udbytte af undersøgelser for NM i maj-juni 1899 ved figurmaler G. V. Blom og museumsassistent Th. Thomsen. (Beretninger af juni 1899 og maj 1900). Jvf. NM jour nr. 321/99. NM B 7154-61 (fra høj nr. 3, undersøgt af Th. Thomsen), hvortil brændte ben, er fundet nedsatte i en stor stendynge der indtog den øvre del af en høj på matr. 8 a af Aatte By, Føvling s., Malt h., Ribe a. Karrene tilhører, måske snarest alle eller dog for en del, den førromerske jernalder. De indeholdt kun brændte ben uden synderlig indblanding af kul. [Mindst 8 lerkar].
1899
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå matr. nr. 8 a af Atte By, Føvling s., Malt h., Ribe a. undersøgtes, i dagene 3-8/6 1899 for NM ved Th. Thomsen, en gravhøj (beretningens høj nr. 3, sb. 80) beliggende på gdr. Niels C. Hansens mark. Beretningens øvrige 3 høje (nr. 1, 2 og 4) undersøgtes på samme tid ved figurmaler G. V. Blom (se særskilt beretning). Høj nr. 3 var 2,05-2,74 m. høj og 15 m. i diameter. Ved undersøgelsen afdækkedes stendynge A hvori fandtes NM A 17972-73 samt NM B 7154-61, under stendynge A lå NM A 17974, endvidere afdækkedes stenlægning B [bundgrav, EGK?] herfra NM A 17975-76, samt grav C [undergrav, EGK] herfra NM A 17977 desuden iagttoges skeletrester samt resterne af en formodet trækiste.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1.5-2.0 m høj, 16-17 m i nord-syd, 12-13 m i øst-vest. Flad, forsænket og noget ujævn top, med spor af gamle gravninger, mindre beskadigelser i siderne. Græsklædt, i ager.
1955
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1958
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links