væltet gangsten, set fra SV
.
gang, set fra ØSØ
.
kammerrest, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35243
Sted- og lokalitetsnummer
040110-3
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Jættestue-rest. I højrst 2 x 32 m. Kamret er helt fjernet, kun et vældigt krater i højen viser dets plads, på bunden af dette krater ligger en del hovedsaglig flade sten eller fliser. Jættestuegangen er delvis bevaret. Den er 7 m lang i retning VNV-ØSØ. I gangens SSV-side står 5 sten. Jætte- stueresten skønnes fredningsværdig på grund af gangen, der bør restaureres. På højen enkelte store træer. I skov. NMI: ......Jættestuegangen er delvist bevaret og udgår om- trent midt på det tidligere kammers ØSØ-langside. Den er 7 m lang i retningen VNV-ØSØ. I gangens SSV-side står 5 sten, heraf rager den tredie lidt ind i gangen og vender kanten mod denne (karmsten). I gangens NNØ- side står 5 sten. Mellem nr. 3 og 4 regnet fra VNV har antagelig stået en karmsten, der nu ligger på gan- gens bund ud for fjerde sten. Gangstenene er ca. 1 m høje. Jættestueresten ...........

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.15. Af en oprindelig meget anselig Jættestue er nu kun en Del af Gangen bevaret. Den store, runde Jordhøi, endnu paa nogle Steder 5' høi, er stærkt afgravet. Af det aflange Kammer er der kun levnet Stykker af 2 Sidesten, dog er næppe Kammerets Bund fuldstændig udgravet. Gangen mod Sydøst, lodret paa Kammerets Længderetning, er endnu for en Del bevaret og ikke udgravet. Jættestuen blev ødelagt ved Anlæget af Jernbanen, men i den allersidste Tid har man sprængt en af Sidestenene i Gangen. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue-Rest i Højrest, 2 x 32 m. Kamret helt fjernet, kun et vældigt Krater i Højen viser dets Plads, paa Bunden af dette Krater ligger en del hovedsagelig flade Sten eller Fliser. Jættestuegangen er delvis bevaret og udgaar omtrent midt paa det tidligere Kammers ØSØ Langside. Den er 7 m. lang i Retningen VNV-ØSØ. I Gangens SSV. Side staar 5 Sten, heraf rager den tredie lidt ind i Gangen og vender Kanten mod denne (Karmsten). I Gangens NNØ. Side Staar 5 Sten. Mellem Nr. 3 og 4 regnet fra VNV har antagelig staaet en Karmsten, der nu ligger paa Gangens Bund ud for fjerde Sten. Gangstenene er ca. 1 m. høje. Jættestueresten skønnes fredningsværdig paa Grund af Gangen, der bør restaureres. Paa Højen enkelte store Træer. I Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuerest. Højen måler ca. 2 x 32 x 32 m. og har en ret ujævn overflade . Hvor kammeret har været, er et stort hul: I bunden er der en del mindre sten synlige og 2 større, den ene mod V en bæresten. Gang I VSV-ØNØ-lig retning (efter kompas). Mod S er der 4 sten, mod N 4 (ene væltet) og 1 tærskelsten. Ganglængde ca. 7 m., 0,5 m. bred. Der er bevoksning med store løvtræer, bregner og mos. Der ses en del flint i overfladen. Den ligger på kanten af ret jævnt terræn ned mod skråning mod lavning mod Ø. Ca. 50 m. fra skovvej og 1 km. til offentlig vej. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links