Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231624
Sted- og lokalitetsnummer
140501-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, 1,5 x 12 m. 3 sidesten af et stenkammer (de 2 opretstående, 1 væltet). I højoverfladen yderligere enkelte større sten. 2 randsten. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa lavere Skraaning findes Rester af en lille, næsten fuldstændig ødelagt Jættestue. Den runde Høi, oprindelig omtrent 40' i Tværmaal og 5' høi er næsten ganske sløifet. Af Kammeret sees endnu den nordøstlige Ende med 4 Sidesten, Retningen var Nordøst-Sydvest, Bredden omtrent 3'. Ved Siden sees en afsprængt Dæksten. [[ikke-fredningsværdig, frigivet.]] Bevoksning: 1980: Græs.
1877
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStærkt forgravet Højrest, ca. 8 x 12 x 1/4-1 1/2 m, med Rest af Stenkammer, bestaaende af to store Sidesten, opretstaaende, og 1 væltet Sidesten. Desuden ses et Par Randsten og enkelte andre større Sten. (Kan ikke restaureres). Græsklædt i Ager.ikke-fredningsværdig, frigivet.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrivelsen. Mål: 1,5 x 12,0 x 8,0 m. I V-siden stendynge (gammel). *************************************** Genbesigtigelse 6.5.1987: 2 bæresten af et polygonalt kammer. Skrivelse af 25. maj 1981 fra 5. kt. (v/ A. Fischer) til ejer (F550-273 & 550-275) synes at tilkendegive, at dyssen har C-højs-status, eller i hvert fald er frigivet til sløjfning. Intet af dette fremgår af blåt kort. Bør absolut ikke sløjfes, ejheller efter udgravning. JGB *************************************** Efteråret 1987: A. Fischer oplyser på forespørgsel, at han intet erindrer om sagen eller om højens påståede C-højslignende status. Der kan intet findes herom i Kulturhist. Kontors arkiver, så der synes at foreligge en misforståelse fra A.F.'s side. JGB Bevoksning: 1980: Græs.
1983
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøjrest, 1,5 x 12 m. 3 sidesten af et stenkammer (de 2 opretstående, 1 væltet). I højoverfladen yderligere enkelte større sten. 2 randsten. Græsklædt i ager.
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samelsag, omfatter flere Sb. lokaliteter]. N01 5808/84 og FRST F. 53-2125. Sb. 14.05.01, 64, 5, 46, 53 og 56. Fredning af gravhøje. Sb. 14.05.01, 64, 5, 46, 53 og 56. Frednings- og tinglysningsdokumenter (i kopi), modtaget på N01 d. 11/10 1984 og d. 12/2 1985. Vedlagt sagen: Kort med fundsteder afsat. Korrespondance af d. 29/8 1984 og d. 7/2 1985 ml. FRST og RAS.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden stendynge mod vest. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links