Fredningssten, set fra Ø
.
Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
141188
Sted- og lokalitetsnummer
120509-115
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 14/7 1932. Dir. S.E. Mayntzhusen Afmærkn.: MS 1935, Albrectsen. Stenkreds, 11,5 m i diam., dannet af ca. 55 stk. ca. 1/3 m store sten, der ligger tæt sammen. Tæt inden for kredsen ses 9 indtil 1 m store sten med ensartede mellemrum; disse sten ligger radiært på een nær. Inden for stenkredsen er der en lav jordhøjning, ca. 0,6 m høj. Mærkesten inden for sten- kredsen mod nordvest.

Undersøgelseshistorie

1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumStenkredsen er beliggende i stormvæltet og ryddet nåletræsplantage. Svært erkendelig i terræn. Stenene er alle mere eller mindre mosset til og overgroede af græs. Bør plejes, såfremt anlæggets bestanddele skal fremstå eentydigt. Fredningssten synlig mod NV. Lokaliteten er fejlafsat med ca. 60 meter mod NV i forhold til den faktiske placering.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links