oversigt, set fra øst
.
oversigt, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342454
Sted- og lokalitetsnummer
040201-8
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Skålsten, ca. 1 x 1 m af grovkornet granit, med mange skål- formede fordybninger, hvoraf nogle synes anbragt i to kon- centriske ringe uden om en midtergrube, der er stor og ual- mindelig dyb. Stenen ligger på vestsiden af tomten af en sløjfet høj eller dysse, hvorpå ligger flere andre større sten.

Undersøgelseshistorie

1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkaalsten, ca 1 x 1 m af grovkornet granit, med mange skålformede fordybninger,hvoraf nogle synes anbragt i to koncentriske ringe uden om en midtergrube, der er stor og ualmindelig dyb. Stenen ligger på vestsiden af tomten af en sløjfet høj eller dysse, hvorpå ligger flere andre større sten.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeliggende ved Vestfoden af noget udjævnet Gravhøj ca. 1 x 12 m stor. I Skov. Højen benævnes også sbnr. 8.
1964
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkålsten ved ødelagt dysse, 1,3 x 15 m. Forstyrret høj / dysse, mål ca. 0,8 x 15 x 15 m med diffus fod - ujævn høj. Omtrent på midten er en ældre nedgravning, mål ca. 3 x 1,5 x 0,5 m dyb. Heri ligger enkelte flint- knolde, 1 stenflise, hullet omtrent Ø-V. SV-V herfor, ca. 0,5 m fra kanten, ligger en aflang sten, mål ca. 1,5 x 1 x 0,5 m høj, med spor af ældre afskalning. Der er ingen skåltegn på de synlige sider. 1-2 m Ø for denne ligger 9 sten, alle mindre, mål ca. 0,5 x 0,3-0,4 m i en uregelmæssig form, alle antagelig sekundært anbragt. Der findes flere større sten nær anlægget. Tæt bevokset med gamle graner, i granskov. SKÅLSTENEN måler ca. 1 x 1 m og rager 0,7 m op, den ligger omtrent 10 m V for det omtalte hul i dyssen, og skål- tegnene findes på en nogenlunde plan flade i SV'lig retning - udsmykket med 1 større dyb skålformet fordybning med 2 noget uregelmæssige kredse af skåltegn udenom. Stenen er en grovkornet granit, ser ud til at være i fin stand - og vandet løber fint af sten og huller. Den ligger ca. 30 m fra skovvej, 600 m til offentlig vej. Oplysninger om "vejviser" på berejserblanket. Dysserest burde høre under fredningen, hvis det ikke er tilfældet. ** Seværdighedsforklaring ** Sten med mange skåltegn, ved ødelagt dysse i skov. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumEnkelte høje bøgetræer og graner vokser på højen.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links