Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1713182
Sted- og lokalitetsnummer
140706-233
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stammekiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj. 0,4 m høj og 8 m i N-S x 8,5 m i Ø-V. En randsten i østre højfod, toppen affladet.

Undersøgelseshistorie

1989
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1990
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJævn kuplet rundhøj ca. 8 m i diameter og 1 m høj. I overfladen enkelte mindre sten. Beliggende i en løvtræsbevoksning.
1990
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Museal udgravning - Kulturhistorisk Museum RandersRegulær jordbygget høj. Højen er 0,6 meter høj og har en diameter på 7,0 meter. Omkring højfoden er bevaret en noget uregelmæssig randstenskæde. Højens centralgrav var et stenleje, der formentlig har været leje for en trækiste. I graven fandtes en tutulus. Desuden fandtes der sekundært to urnegrave fra henholdsvis yngre bronzealder periode V og yngre førromersk jernalder.
2006
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumLav rundhøj i bøgeskov. Synlige randsten. Sten"samling" mod Ø.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links