Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40156
Sted- og lokalitetsnummer
090404-32
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 29/11 1893. (Hofjægerm., Baron A. Berner Schilden Holsten). 1/4 1948. Smuk, meget anselig rundhøj, "Barnehøj", siderne noget ujæv- ne, iøvrigt velbevaret. Nær fod mod N og Ø ses en del ret store sten, af hvilke flere har karakter af randsten. Tæt bevokset med store ege og buske. 4-5 x 22-27 m.

Undersøgelseshistorie

1873
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk rundhøj, 5,5 x 26,0 x 26,0 m., med let affladet top, iøvrigt ubeskadiget. En randstenskæde/fodkrans ses 1-1,5 m. over omgivende terræn i form af ret store sten siddende spredt i N og Ø, samt som 5 tætsiddende sten i V. På højfod i SØ en bunke gamle marksten, heraf en del ret store. Bevokset med gamle ege, hvoraf i hvert fald nogle bør bevares ved pleje. Underopvækst - tildels i form af en helt omløbende, stærkt skæmmende "fodpose" - af tjørn, hyld, slåen, brombær og rose bør derimod fjernes. Højen er synlig fra et stort opland. Bevoksning: 1988: Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links