Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
330452
Sted- og lokalitetsnummer
190504-20
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/5 1876, fredet 4 alen rundt om pillen af Geod.Inst. Høj, "Bavnehøj", 1,70 x 22 (nord-syd) - 15,50 m. 5 m vid, 1 m dyb sænkning syd for top, ført gennem sydsiden. Mindre indgravning i sydvest- og nordvest- fod. Vej hen over østfod. Trigonometrisk mærke i top. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Baunehøi". Rund høi, nu 80' i Tv. 5' høi, men er afgravet og jævnet ovenpaa. Mod Vest og Øst overpløiet. Generalstaben har anbragt Mærkesten derpaa.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBavnehøj, 1,70 m h. Ganske ødelagt. Afskaaret til alle Sider, navnlig i Ø. Og V., saaledes at den Gundplan er en Regtangel i Retning n.-f., 23,50 m l., 15,50 m br. Oven i den en Sænkning, 1 m d., hvori der ligger en knækket Generalstabssten, dateret 1875. græsgroet i Ager.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Bavnehøj", 1,70 x 22 (n-s) - 15.50 m, 5 m vid, 1 m dyb sænkning s for top, ført gennem s-siden. Mindre indgravning i sv- og nv.fod Vej hen over ø-fod. Trigonometrisk mærke i top. Græsklædt i ager. Delv. fred. af G.I. 9/5 1876
1955
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links