Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191820
Sted- og lokalitetsnummer
140110-74
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 12 x 0,5 m, græs- og lyngklædt i ager, ved at springe i lyng igen. 8 sten ses på top.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] har enkelte Krandsstene synlig endnu, men de ere meget spredte og tildeels dækkede af større og mindre tilførte Marksteen, saa deres Tal og Stilling bliver noget ubestemt. Jordfylden mellem Krandsstenene er henved 1 1/2 Al højere end den naturlige Jordflade. Det er altsaa ikke Højens Størrelse, men dens Beliggenhed, som giver den Navn af Baunehøj. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorPløjet og plantet (10 år siden ?). Luftmeldetårn 3 m. SØ for for høj. Ø-siden afpløjet. Stenene ses oppløjet på højen. *************************************** Genbesigtigelse 6.11.1986: Højen opfuret og tilplantet med fyr for mindst 20 år siden. På topfladen store mængder udtyndingskvas, imellem hvilket 2 jordfaste sten kan erkendes. Luftmeldetårnet en klar §53-overskridelse. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFormodes fundet som beskrevet dog uden luftmeldetårn, fyr og kvas. Helt dækket af krat og enkelte løvtræer. Stenene på toppen ses ikke.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links