Nordlig højfor set fra NV
.
Nordlig højfod set fra NV
.
Udsigt fra højtoppen mod S
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
35074
Sted- og lokalitetsnummer
190307-88
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/10 1882. Købt. Afmærkn.: MS (1892) på top. (1928, Hans Kjær) flyttet til østsiden. Meget anseelig høj, "Bavnehøj", 4-5 x 26-28 m. I toppen rund sænkning, indtil 3/4 -1 m dyb, iøvrigt velbevaret. Henover nordfoden et gran- hegn. Bevokset med græs, lyng og buske (mod N), i grusgravsareal. (Stor grusgrav umiddelbart op til højen).

Undersøgelseshistorie

1882
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Baunehøj", FM. [[1882]] (Jfr. Fortegnelse osv. 1876-85. S. 54).
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDiverse korrespondance ml. N01 og forskellige aktørere ang. gravninger nær højen Baunehøj i forb. m. et mørtelværk.
1949
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldt til N01 i brev af 7// 1949: Øst for Baunehøj syd for Baunborg huse er anlagt et mørtelværk, hvorved der er foretaget gravninger lige ind til højens østrand.
1951
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldt til N01: Sandgravning nær den fredlyste gravhøj "Baunehøj" ved Maltbæk i Malt s. (Ribe a.).
1951
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKorrespondance ml. gdr. Hans Hansen og N01 ang. sandgravning nær den fredlyste gravhøj "Baunehøj" i Malt sogn.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMeget anselig høj, "Bavnehøj", 4 - 5 x 26-28 m. I toppen rund sænkning, indtil 0.75 - 1 m. dyb, i øvrigt velbevaret. Henover nordfoden et granhegn. Bevokset med græs, lyng og buske (mod nord), i grusgravsareal. [[Stor grusgrav umiddelbart op til højen, 425/55. [[= 1022/61]]. Grusgravningen ophørt mod øst, syd og delvis mod vest. Højen skal sikres mod nedstyrtning]].
1955
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJournalprotokol 1955: Fra insp. H. Norling-Christensen om høj i Maltbæk der trues af grusgravning. Anmeldt af fabr. Thomsen, Askov. Overført til 600/56. Journalprotokol 1956: Besigtigelse af høj ved grusgrav i Maltbæk (fabr. Thomsen). Overført til 604/57. Journalprotokol 1957: Besigtigelse af høj ved grusgrav i Maltbæk (C. L. Vebæk), d. 28/6 1957. Overført til 1258/58. Journalprotokol 1958: Istandsættelse af høj ved grusgrav i Maltbæk. Overført til 1219/59. [Ingen informationer om dette jour. nr. fandtes i N01's top. eller ber. arkiv i 2012 - evt. en fejl i jour. nr. eller en anden arkivplacering?].
1961
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Ikke fundet i N01's top. eller ber. arkiv - 2012].
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Bavnehøj". Et meget anseligt anlæg i tilstand som tidligere beskrevet. Vedrørende omgivelser og bevoksning kan tilføjes følgende: Op ad den N-lige side vokser nu løvbærende ungtræer, i den øvrige periferi spredte mindre træer. S og Ø for højen en gammel grusgrav, der nu for en stor del fyldes op og dyrkes. Beskadigelser: Hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Dyrket (ager), grus. Foto: F, 04, neg.nr. 30, set fra S. S/H, 04, neg.nr. 36, set fra V. Flyfoto S4042 F162/059.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links