Oversigtsbillede - højen set fra Ø
.
Oversigtsbillede - højen set fra NV
.
Oversigtsbillede - højen set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
35076
Sted- og lokalitetsnummer
190307-74
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Vej, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1898 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/7 1899. Jeppe Johs. Jepsen. Afmærkn.: MS 1903, (Svend Muller) på vestsiden. Høj, en af "Messehøjene", 3,4-3,6 x 17-19 m. Gamle, overfladiske beskadigelser af siderne, særlig mod Ø og V, sænkning i top, syd- lige fod bortpløjet, vestfod og nordfod noget beskadiget. Græs- groet, i ager. (Beskadigelser ved kreaturnedtrampning).

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, lyng- og græsgroet i Ager. Toppen noget affladet. Mod Øst noget ødelagt ved Anlæg af en nu nedlagt Vej. 3,80 met. høj, 25 met. i Diameter. [[Fredlyst. M.S. Thingl. 28/7 1899. (Iflg. Dekl. beliggende paa Matr. Nr. 2b)]].
1898
Planering ved byggeri/anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj - en af "Messehøjene" - 3.4 - 3.6 x 17-19 m. Gamle, overfladiske beskadigelser af siderne særlig mod øst og vest, sænkning i top, sydlige fod bortpløjet, vestfod og nordfod noget beskadiget. Græsgroet, i ager. [[Beskadigelser ved kreaturnedtrampning, 823/54]].
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj ved navn "Messehøje" - den ene af to. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet med nævnte udbedringer. Beskadigelser: Randbeskadigelser, affladning af top, hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, gyvel. Foto: Farve, 04, neg.nr. 34, set fra V. Flyfoto S4042-F163/125.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links