7670
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1403112
Sted- og lokalitetsnummer
110104-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, een af "Baunhøje", 21 x 4 m. I midten 6 m bred, 2 m dyb gravning mod ØNØ; den afgravede jord ligger i en dyn- ge foran åbningen mod ØNØ. Brud ved fod mod SV og NNV. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBaunhøie [E. nr. 14-15, svarer til sb. 26-27], 15 har været en stor Høi, udgravet midt og beskadiget i Vestsiden.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet Høj, 21 m. i Tværm., 4 m. h. I Midte stor Gravning, tilgroet, 6 m. vid, 2.3 m. d., ført ud gennem Siden mod NØ. Udkastet herfra en tilgroet Fylddynge ved Foden mod Ø., 6 m. l., 1.2 m. h. I Siden mod V. foroven et mindre, fladt Brud. Fod mod SØ. afgravet. Græsgroet i Ager. E. 1877: En af 'Baunhøje', stor Gravning i Midten. Beskadigelse mod V.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, een af "Baunhøje", 21 x 4 m. I Midten 6 m bred, 2 m dyb Gravning mod ØNØ, den afgravede Jord ligger i en Dynge foran Aabningen mod ØNØ. Brud ved Fod mod SV og NNV. Græsgroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links