sf NØ
.
sf NV
.
sf SV
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260521
Sted- og lokalitetsnummer
180107-155
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1 x 16 m, østlige trediedel bortskåret, i midten et 2 m bredt hul omtrent til bunden, alt nu tilgroet. Lynggroet i hede. NMI: .... bortskåret (af en nu forladt vej),....

Undersøgelseshistorie

1883
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Huller i top og Ø-side, gl. skader. Der pløjes for tæt, navnlig brink mod SV tidl. overpløjet ?. Afsat 200 m. længere mod SØ på MB (det er altså afsætningen på 4 cm.-kortet, der er rigtig). 28.05.1990: Gravhøj beliggende i dyrket mark. Nu delvis overpløjet og der køres op over højen ved markarbejdet. M.h.t. afsætning: Placeringen af højene på det nye 4 cm.-kort passer ikke sammen med placeringen på fredningskortene 1:20.000 og fortidsmindeplottene. Efter berejserens bedste vurdering og sammenholdt med luftfotos er afsætningen på de nye 4 cm.-kort den mest korrekte. Ejeroplysninger på berejserskema. Ingen målangivelser eller fotos. KMN 28.11.1990: Høj, affladet ujævn top, tilgroet, overpløjet fod rundt om ca. 2,5 m. op på højen, bevokset med græs i top og et stk. ned ad siderne, i ager med græs, der bliver antagelig kørt over højen. Mål: 1,3 x 17,0 x 14,0 m. Foto: 10-24-24. JBA Bevoksning: 1990: Græs
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links