sf V
.
sf S
.
sf SØ
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
270962
Sted- og lokalitetsnummer
160605-109
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS 1899, lieutn. Lassen. 2709-59 til 62: 4 høje liggende fod ved fod, dog 10 m mellem nr. 2 og 3 fra vest mod øst. Nr. 4: 2,60 x 16 m. Et par, ca. 1 m dybe, eftergroede sænkninger i toppen. Alle 4 høje lyngklædte.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj nordligst paa Lodden c. 6' h. 140' i Diam., der er gravet i dens Top, hvorved dybt nede fandtes brændte Menneskeben. Da den støder tæt op til Højgruppen paa Matr. Nr. 8a [sb. 131-136] og i Landskabet danner et samlet Supplement til den, toges det ikke i Betænkning at erholde den fredlyst med hin Højgruppe.
1877
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 109 og 131-33] 4 høje - liggende fod ved fod, dog 10 m mellem nr. 2 [sb. 132] og 3 [sb.133] fra V mod Ø. 4) [sb. 109] 2,60 x 16 m. Et par ca. 1 m dybe eftergroede sænkninger i toppen. FM 1877 MS. Alle 4 høje lyngklædte. Fredlyste 24/10 1877.
1996
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links