Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44189
Sted- og lokalitetsnummer
090303-48
Anlæg
Rundhøj, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkreds, der ogiver lav høj, 6 i diameter, 0,5 m høj. Lille hul i midten. På Tostebjerg i stubhave.

Undersøgelseshistorie

1867
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Genstand registreret i privateje - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille klynge af småhøje, 4 ialt. Beliggende ca. 40 m. Ø for toppen af "Tostebjerg". Det foreslås at underinddele 4418:9 i enkeltanlæggene A-D: (1986, "B" = 4418:29, "C"=4418:27 "D"=441828. A) Den vestligste høj (sbnr.48), formentlig den i fredningsteksten beskrevne. 7,5 m./diam., ca. 0,5 m. høj, omsat med ret små randsten, der kan skelnes over en stor del af perimeteren. Sten i højfladen, der er temmelig "bulet" - som følge af forstyrrelse i ældre tid ? B) Ca. 10 m. Ø for (A). Lav høj uden synlige randsten. Stort tragtformet plyndringshul i højmidten med mange (20-30) op til meterstore, opvæltede kampesten. 7,0 m. i diam. C) Beliggende umiddelbart Ø for (B). En velbevaret lille høj med intakt fodkrans synlig over størstedelen af omkredsen. 6,2 m./diam. D) Beliggende umiddelbart N for mellemrummet mellem (B) og (C). En lille, reglmæssigt rundet høj, 5,0 m./diam., ca. 0,5 m. høj, liggende lidt ned ad skråning. Ingen synlige fodkranssten. I opgroet stubhave (gærdselsskov). 2008 Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links