7743 bauta 5 m fra højfod i Ø, træ er stormfalden gren. Set fra SØ.
.
7742 3 kløvede sten på top. Set fra NNØ.
.
7741 oversigt. Set fra N.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
44267
Sted- og lokalitetsnummer
070112-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/6 1924, J.L. Grandjean Høj, 1,75 x 19 m. Velbevaret. På toppen 5 halvt dækkede stør- re sten, næppe i oprindeligt leje. Bevokset med bøg, i skov. - Ca. 3,50 m Ø for højfoden en stor sten.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Bruntofte Skov) - Rund Høj, 1.75 x 19 m. Paa dens Top 3 halvt begravne, større Sten, der dog næppe ligger i oprindeligt Leje. ... Nr. 6-23 er alle Træbevoksede i Højskov. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1.75 x 19 m. Velbevaret. På toppen 5 halvt dækkede større sten, næppe i oprindeligt leje. Bevokset med bøg, i skov. - Ca. 3.50 m ø for højfoden en stor sten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Større sten 5 m. ØSØ for højfod. Gammel nedgravning 60 x 60 x 30 cm. 1/2 m. Ø for centrum. 3 større kløvede sten på højen 1 m. N for centrum. Omkring stenene stykker af knuste pimpstenslignende cementrør. Langs V-foden kunstig rævegrav, NNØ-SSV, 16 m. lang. Større sten ovenpå og langs rørene. Flere sten stammer fra randstenskæden, der blev beskadiget ved anlæggelsen af rævegraven. Graven ikke ny. Højen bevokset med 13 bøge, heraf 7 unge. Kvas henligger på SV-siden og lidt i N. Bør plejes. Hul tilfyldes og samtlige spor af cementrør og rævegrav fjernes. 3 m. NV for højen samling af større sten. Måske forstyrret anlæg. I højgruppe 4426:4-20. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenene på toppen er næsten forsvundet under en stor bøg. Bevokset med 1 stor bøg på toppen, 3 store bøge i kanten og spredte mindre bøge.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkTre kløvede sten på top af høj. En bautasten 5 m øst for høj. Ved højfod i nord ses to ikke jordfaste sten. 4 m nord for høj ses en mulig jordfast kløvet sten. Disse tre sten nord for høj kan have relation til højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links