Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44262
Sted- og lokalitetsnummer
070112-24
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,75-1 m x ca. 14 m. Hul i top, diam. 4 m, 0,45 m dybt; heri en stor afkløvet sten, 1,8 m lang. Hul i fod mod ØNØ, ca. 3 x 1,50 m, 0,30 m dybt; hul i N-fod, diam. ca. 1,50 m, 0,25 m dybt, og i NV-fod 2 x 2 m, 0,30 m dybt, heri en stor, 1,55 m lang sten og en mindre, der er kløvet i 2 dele. Fla- de sænkninger i siden mod V og SV. Foruden de nævnte sten findes 1 mindre sten SØ for toppen, 1 stor oprejst sten i siden mod VSV, 2 sten ved S-fod, 2 store sten i N-siden (den største kløvet i to dele) og 1 større sten i siden mod NNV. Bevokset med bøg, i skov.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0.75-1 m x ca. 14 m. Hul i top, diam. 4 m, 0.45 m dybt, heri en stor afkløvet sten, 1.8 m lang. Hul i fod mod ønø, ca. 3 x 1.50 m, 0.30 m dybt, hul i n-fod, diam. ca. 1.50 m, 0.25 m dybt og i nv-fod 2 x 2 m, 0.30 m dybt, heri en stor, 1.55 m lang sten og en mindre, der er kløvet i 2 dele. Flade sænkninger i siden mod v. og sv. Foruden de nævnte sten findes 1 mindre sten sø. for toppen, 1 stor oprejst sten i siden mod vsv, 2 sten ved s-fod, 2 store sten i n-siden (den største kløvet i 2 dele) og 1 større sten i siden mod nnv. Bevokset med bøg, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse (?) med 2 gravkamre... NV-SØ. Anlæg meget stærkt ødelagt. 3 randsten i N-siden. 4 randsten i S-siden. 1 sten i S-siden ligger indenfor langhøjen. Adskillige huller i langsiden efter fjernede randsten - også større nedgravninger i selve langhøjen. Højen måler 0,9 x 13,0 x 6,0 m. 2 synlige gravkamre midt i højen. I Ø 1,5 m. lang sidesten, 65 cm. bred, 65 cm. høj. Orienteret VNV-ØSØ. Kun S-lige del bevaret. Krater hvor N-lige sidesten engang har været. 2 løse sten SØ for kammer måske herfra. Kammer ca. 4 m. fra SØ-enden. V-kammer med bevaret langside. Afkløvet sten lig Ø-kammer sidesten. Sten 1,5 x 0,5 m., mindst 70 cm. høj. Skråner lig Ø-kammer ind mod gravens midte. Begge endesten muligvis bevaret. Løse sten ved V-lige endesten. S-sidesten fjernet. Kammer orienteret VNV-ØSØ. Gammel bøg ved N-side og i SØ-hjørnet. Kvas henligger på Ø-enden af langhøjen. Angivet på geodætisk kort, men forkert afsat. Mulig stenkreds ca. 15 m. V for langdyssen. Samling af større sten ca. 25 m. NV herfor - måske rester af megalitanlæg. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links